Výroba: vánoční háčky, svícínky, řetězy, bodce na adventní věnce.
Velkoobchod: skleněné vánoční ozdoby českých výrobců.


Váš košík je zatím prázdný...

Obchodní podmínky

         

 

 

Obecná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky ( dále jen " obchodní podmínky") obchodní společnosti Juřičková Dagmar, KALADA Luhačovice, se sídlem Uherskobrodská 1061, Luhačovice, identifikační číslo: 757 75 018 zapsané v živnostenském rejstříku u obecního živnostenského referátu Luhačovice ( dále jen "prodávající" ) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy ( dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou ( dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.kalada.cz ( dále jen webová stránka ), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen webové rozhraní obchodu") 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Odběratel se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami před tím, než si objedná zboží. Po objednání zboží se má za to, že odběratel obchodní podmínky vzal na vědomí a souhlasí s nimi.

 

Rychlá navigace

 

 1. Dodací lhůty
 2. Doprava
 3. Platební podmínky
 4. Záruční podmínky
 5. Reklamační řád
 6. Reklamační řád pro přepravní službu
 7. Záruka vrácení peněz
 8. Slevy
 9. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
 10. Ochrana osobních údajů
 11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
 12. Ostatní

 


 

1. Dodací lhůty

Dodavatel se zavazuje odeslat odběrateli objednané zboží v co nejkratším termínu. V případě plnění objednávky ze skladových zásob dodavatele obvykle do 10 pracovních dnů. V případě, že dodavatel není schopen plnit objednávku odběratele, je povinen o této skutečnosti informovat odběratele a zároveň odběrateli sdělit předpokládaný termín plnění objednávky. 

 

2. Doprava

Náklady na zaslání (tj. dopravné a balné) hradí odběratel v částce maximální uvedené přímo u každé objednávky (v košíku) za celou objednávku, při větším množství individuální dohoda. Pro přepravu využíváme přepravní službu České pošty. Panel zobrazující dopravu zdarma má pouze informativní charakter. Cenová hranice pro dopravdu zdarma se liší dle cíle doručení. 

Dodávky v ČR

 • u objednávek nad 2000 Kč včetně DPH doprava zdarma
 • v ostatních případech je účtováno balné a dobírečné dle zvoleného způsobu dopravy a platby ve výši od 99,- Kč do 212 Kč včetně DPH

Dodávky na Slovensko         

 • u objednávek  je účtováno balné ve výši 290,- Kč včetně DPH

 

3. Platební podmínky

Obvyklé platební podmínky při dodávkách standardního sortimentu dodavatele jsou:

 • dobírkou
 • platební kartou
 • hotově při převzetí zboží
 • u stálých zákazníků fakturou
 • dárkovým poukazem zakoupeným na e-shopu Kalada.cz
  • Poukaz mám omezenou platnost, ta je vždy uvedena na poukazu samotném.
  • Při platbě poukazem je vždy nutné využít celou jeho nominální hodnotu v rámci jedné objednávky.
  • Při platbě poukazem není možné vracet peníze za nevyužitou část nominální hodnoty.

4. Záruční podmínky

Odběratel je povinen si před prvním použitím výrobku řádně a neodkladně prostudovat záruční podmínky a těmito se řádně řídit.

Internetový obchod poskytuje na dodané zboží záruku v zákonné délce 24 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží spotřebitelem. V rámci záruky a záruční opravy se nárokuje výhradně oprava zboží, nikoli jeho vylepšení proti původnímu stavu.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:
- neodbornou manipulací se zbožím
- škod vzniklých v důsledku nesprávného používání zboží, vnějšími událostmi, nešetrným zacházením, neodbornými zásahy do zboží, nedodržením technických podmínek pro instalaci a provozování zboží
- záruka se též nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním
- nevhodné skladování
 

5. Reklamační řád

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího.
Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě sídla dodavatele - prodávajícího.

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. 

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 7 dnů od obdržení reklamace, o postupu a vyřízení.

 

6. Reklamační řád pro přepravní službu

- Příjemce zásilky je povinen při převzetí si zásilku prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškození, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky tato poškození a ztráty reklamovat u zasílatele. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být ihned sepsán zápis o škodě. Pracovník přepravní služby je povinen takový zápis sepsat.
- Příjemce je povinen umožnit přepravní službě, aby se před sepsáním zápisu o škodě osobně a fyzicky přesvědčila o rozsahu škody.
- Příjemce po sepsání reklamačního protokolu s přepravní službou, kontaktuje bez odkladu písemně prodávajícího. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě sídla dodavatele - prodávajícího.
- K reklamaci je nutné ve všech případech předložit: reklamační protokol, kompletní seznam částí výrobku, kopii faktury.
- Po obdržení výše uvedených náležitostí, prodávající zahájí reklamační řízení u přepravní služby, která je povinna reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Prodávající dále informuje kupujícího nejpozději do tří dnů od obdržení vyjádření o reklamaci od zasílatele.
- Nenechte se dopravcem přesvědčovat, že zásilka není dobře zajištěná. Zboží je vždy kvalitně zabaleno.

V případě problému s dopravní službou, nám napište na email. Do předmětu uveďte "Stížnost na přepravu", popište problém, uveďte kontakty na sebe, číslo zásilky a číslo faktury popřípadě číslo objednávky. Váš problém budeme řešit s dopravcem a oznámíme vám další postup.

 

7. Záruka vrácení peněz

Jestliže zjistíte bezprostředně po obdržení zboží, že vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte možnost ho bez uvedení důvodu vrátit a budou vám neprodleně zpět zaslány peníze, bankovním převodem nebo složenkou.
Podmínkou vrácení peněz je:

 • Zboží musí být naprosto neporušené, v originálním neporušeném obalu, dobře zabalené, schopné dalšího prodeje
 • Zákazník musí odeslat zásilku do 14 dnů od obdržení zboží
 • Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie dokladu o zaplacení
 • Do 14 dnů od odstoupení od smlouvy jsou vráceny peníze za zboží včetně nákladů na dopravu k zákazníkovi
 • Zákazník nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu
 • Zboží zaslané zpět dobírkou nebude přijato.
 • Zboží zašlete na adresu dodavatele uvedenou na faktuře - kupní smlouvě.

Dùležité upozornění
Tato služba se vztahuje pouze na území České republiky. Informujte nás prosím i v případech, že obdržíte poškozenou zásilku. Bohužel nemůžeme za bezchybné doručení přepravní službou ručit, ale i těmito reklamacemi se zabýváme.

 

8. Slevy

Slevy v internetovém obchodě:

 • odběr zboží nad 10 000 Kč = 2%
 • odběr zboží nad 20 000 Kč = 4%
 • odběr zboží nad 50 000 Kč = 6%

Slevy se počítají z ceny bez DPH.

Do tohoto odběru se nezapočítává zboží ze slevových akcí a výprodeje.

Ostatní slevy dle individuálních smluvních podmínek.

 

9. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

1. Vážený spotřebiteli, jestliže se domníváte, že jsme Vás poškodili nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@kalada.cz.

2.Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o  ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

3. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem je Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

4. U České obchodní inspekce má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.

5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná on-line na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

10.Ochrana osobních údajů

10.1.  Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2.   Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, ident.číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje" ).

10.3.  Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.


10.4.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.


10.5.    Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.


10.6.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.


10.7.    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.


10.8.    V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
                     10.8.1.    požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
                     10.8.2.    požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.9.    Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 

11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies


11.1.    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
11.2.    Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 

12. Ostatní

Některé fotky produktů mohou být pouze ilustrační, odstín barvy zobrazený na fotce se může mírně lišit od skutečnosti. Jelikož se u skleněných vánočních ozdob jedná o ruční výrobu můžou se lišit i rozměry jednotlivých ozdob. 

 

 

Tel.: +420 577 131 571
Email:
Web: KALADA Luhačovice
© KALADA Luhačovice
Zásady používání cookies
Ochrana osobních údajů (GDPR)

Odeslat

Zadejte svůj email budeme Vás informovat o novinkách, výhodných akcích a slevách. Registrace je zdarma a lze ji kdykoli zrušit.

Evidence tržeb je zde prováděna v běžném režimu. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Zboží bylo přidáno do košíku

Pokračovat v nákupu Přejít do košíku
Tyto stránky ukládají soubory cookies, které pomáhají k jejich správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Více o cookies Rozumím